תמר שליט אבני, צלמת.

מציגה בתערוכה עבודות סטיילס ווידאו ארט מתוך סדרה חדשה - פולחן האביב
שם העבודה המצורפת נכס"ל #2
Tamar Avni, Photographer.  e-mail: tamarsavni@gmail.com, Cell: 972 52 2447094